۸/۰۶/۱۳۹۴

معرفي كتاب (پرواز ماهي كوچك به زبان انگليسي)

معرفي كتاب:
پرواز ماهي كوچك(مجموعه 8قصه به زبان انگليسي)

«پرواز ماهي كوچك» ترجمة هشت قصة كوتاه من است كه به زبان انگليسي ترجمه شده و اخيرا روي سايت آمازون عرضه شده است.
در سالهاي گذشته مجموعه اي به زبان فارسي به همين نام منتشر كرده بودم. اما اين كتاب گزيده اي از قصه‌هاي چند مجموعه است.
يكي از دوستان و حاميان مقاومت به نام آقاي لئون منزه مقدمه اي بر اين كتاب نوشته و توضيحاتي در باره چند قصه كوتاه آمده در كتاب داده است. در سال 2006 بود كه آقاي منزه با من مصاحبه اي داشت و با استناد به حرفهاي من مقاله مفصلي در نشريه خودش به نام «in tuch» در انگلستان منتشر كرد. اين بار آقاي منزه زحمت كشيده با استفاده از همان مقاله و مقداري برداشتهاي جديد مقدمه كتاب را نوشته است. عكس روي جلد كتاب هم يكي از تابلوهاي ماتيس، نقاش معروف، است كه به امانت گرفته ام.
اما من در اينجا تنها قصدم معرفي انتشار يك كتابم نيست. بيشتر و مهمتر براي من كمك خواستن از تك به تك شما است. براي من انتشار اين كتاب پايان يك كتاب نيست بلكه آغاز يك نبرد است. من تصميم گرفتم كه كليه درآمد اين كتاب را به بيماران و مجروحان آمده از ليبرتي بدهم. همان قهرماناني كه بيشترين فشارهاي ضدبشري را از سوي رژيم آخوندي و عوامل ريز و درشت شان در عراق تحمل كردند و اكنون در ستيغ غرور يك خلق قرار گرفته اند. همانها كه زخمهاي جانكاهشان هرگز و هرگز مانع نشد تا دست از مبارزه پرشورشان براي آزادي بردارند. و همان كسان كه با دست و پا و بدني مجروح و بيمار همچنان مي رزمند تا آزادي را براي همگان به سرزمين مان ببرند.  بنابراين، و دقيقا به همين دليل، دست ياري به سوي شما، و تك به تك شما، دراز مي كنم. از شما تقاضا مي كنم اين كتاب را بخريد و به دوستان(ايراني و خارجي) خود هديه دهيد يا سفارش كنيد كه بخرند. از شما، با غرور همان قهرمانان، و با دردمندي نويسنده اي كه افتخار دارد هميشه برادر كوچك آنان بوده است، تقاضا دارم كه با هر امكاني كه در اختيار داريد از قبيل سايت و فيس بوك و توئيتر و هرآن چيز ديگر اين ردها را منتشر كنيد و مرا در كاري كه به عهده گرفته ام پشتيباني كنيد.
كتاب را بر روي اينترنت در آدرسهاي زير مي توانيد ببينيد:
سایت آمازون
http://www.amazon.com/Flight-Little-Fish-Kazem-Mostafavi/dp/1515226298/

نسخة الکترونیکی
http://www.amazon.com/Flight-Little-Fish-Kazem-Mostafavi-ebook/dp/B0175M0VCC/

کریت اسپیس:
https://www.createspace.com/5634031

همچنين با جستجو در سایت آمازون با نام نويسنده (kazem mostafavi ( و يا نام كتاب ((Flight of the Little Fish مي توانيد به كتاب دسترسي پيدا كنيد

هیچ نظری موجود نیست: