۴/۰۶/۱۳۹۷

شعری از مقام عظما که برای اولین بار منتشر شده است!

یادداشتها، من و تلگرام(۲)

                                                
  شعری از مقام عظما که برای اولین بار منتشر شده است!

خبرگزاری فارس که متعلق به رژیم است در روز ۵تیرماه ۱۳۹۷ خبری بهجت اثر منتشر کرده است که جملة جن و انس غرق در تعجب شدند. این خبر مربوط به انتشار یکی از غزل های سروده شده توسط «مقام معظم رهبری» که اسم مستعار آخوند رذل و لئیمی به نام سید علی خامنه ای است . چیزی شبیه یک شاهکار از نوع شعرهای ولی فقیه اول یعنی خمینی دجال. و حالا بر من و شما است که مزخرفات آقا را بخوانیم و به حال شعر و شاعری خون گریه کنیم.
مقام معظم مرتکب به اصطلاح یک فقره اعتراف هم شده اند که شایسته درنگ است. ایشان اقرار کرده اند:‌ «گرگ وش افتاده ام در رمة خویشتن» مصرع دوم این اعتراف بسیار خطرناک است.  و چه بسا خواننده و دارنده یک نسخه از آن مورد تعقیب مآموران گشت ارشاد یا یکی دیگر از این قبیل گشتهای نهی از منکر و... قرار بگیرد. جناب مقام معظم فرموده اند:‌ «بادة نابم گهی، زهر هلاهل گهی» مطمئنا اگر یک نسخه از این شعر دست کسی کشف شود مأموران قلچماق گشتها از او درباره مزخرف بودن این تصاویر تکراری و دستمالی شده سؤال نخواهند کرد. بلکه در همان محل دستگیری برای عبرت الناس تخته شلاق را راه خواهند انداخت که مجرم نه تنها بادة ناب خورده که اصلا مثل سگی که در نمکزار بیفتد و خود تبدیل به نمک شود خودش تبدیل به بادة ناب شده است. به هرحال ما عینا این به اصطلاح غزل را نقل می کنیم و برای این که جای حاشا هم باقی نماند عین کلیشه دستخط مقام عظما را هم ضمیمه می کنیم. از جمیع شاعران و خوانندگان هم بابت نقل چنین مزخرفی پیشاپیش عذرخواهی می کنیم.

می‌کند آشفته‌ام، همهمه‌ی خویشتن
کاش برون می‌شدم از همه‌ی خویشتن
می‌کشد از هر طرف، چون پر کاهی مرا
وسوسه‌ی این و آن، دمدمه‌ی خویشتن
پنجه درافکنده‌ام، در دل خونین خویش
گرگ‌وش افتاده‌ام در رمه‌ی خویشتن
باده‌ی نابم گهی، زهر هلاهل گهی
خود به فغانم از این، ملقمه‌ی خویشتن
طفلم و بنهاده سر، بر سر دامان عشق
تا کندم بیخود از زمزمه‌ی خویشتن
مست و خرابم امین! بی‌خبر از بود و هست
از که ستانم؟ بگو! مظلمه‌ی خویشتن