۱۲/۲۲/۱۳۹۶

بهار آمده استبهار آمده است
برای زندانیان سیاسی که نفس بهار در راه هستند
بهار آمده است
بهار این پرنده کوچک است
که پشت پنجره سهیل آواز می خواند
بهار این گل سرخ است
که برای خواهرم مریم و آتنا و گلرخ و زینب فرستاده ام
بهار بوسه ای است که برگونه های سعید زده ام
بهار بوسه ای که بردست و روی علی آقا زده ام
بهار این دسته گل است که به ابوالقاسم داده ام
تا بین تک به تک زندانیان تقسیم کند
و ببوسد رویشان را به جای ما.
بهار
لبخند راه راه آنان است از پشت میله ها
که به شکوفه ها سلام می کنند
و درختها را می شمارند
و دیوارها می پوسانند.
بهار آمده است
به آن نقب
به آن نور
به آن آتش در کمین نگاه کنید
بهار باور بهار است
آه بهار باور این آرزو است
که دیوارشان فرو بریزبم
و آنها را بردوش بکشیم و به خیابانها ببریم
بهار آمده است
۲۲اسفند ۹۶

۱۲/۱۸/۱۳۹۶

تخم و ترکه حقیر ابلیس و باب «اطلاع رسانی»تخم و ترکه حقیر ابلیس و باب «اطلاع رسانی»

ابلیس با توله‌هایش:
در افسانه‌های منقول از کاشفان ابلیس آمده است که آن ملعون هر روز تخم می‌ریزد و از هر تخم هفتاد شیطان برمی‌خیزد. با این حساب تعداد توله‌های ابلیس چقدر است؟ متأسفانه ما هرچه گشتیم آدرسی از اداره «سجلد و احوال» (لطفا دندان روی جگر بگذارید قضیه «سجلد» و نه «سجل» را خواهم نوشت) مخصوص ثبت تیره و تبار ابلیس نیافتیم. هیچ اداره سرشماری نفوس تخم و ترکه ابلیس هم یافت نشد که به ما آمار بدهد میزان زاد و ولد ابلیسیان در مثلا شش ماهه اول سال چقدر بوده است. ابلیس شناسان چیزهایی نوشته‌اند که براساس آنها می‌توان تصوری از رنگ و شکل و قیافه و ریز و درشت بودن آنها، که هریک وظایف مشخص و متنوعی دارند، پیدا کرد.
مثلا در اخبار و روایات ابلیس شناسان آمده است که یکی از فرزندان ابلیس «خناس» نامی است که وظيفه ايجاد وسوسه و انحراف فكري و عملي انسان‌ها را به عهده دارد. همان ابلیس شناسان نوشته‌اند که جناب خناس زیر پوست می‌خزد و در ناحیه سر و سینه آدمی منزل می‌گزیند. یکی دیگر از فرزندان ابلیس مطرش ، مشوط یا شوط نام دارد که وظیفه‌ای بسیار سنگین به عهده دارد. این وظیفه عبارت است از جعل اخبار دروغ و خالی از حقیقت و انتشار آن به شكلي كه بر سر زبان‌ها و نقل مجالس باشد.