۱۲/۲۲/۱۳۹۶

بهار آمده استبهار آمده است
برای زندانیان سیاسی که نفس بهار در راه هستند
بهار آمده است
بهار این پرنده کوچک است
که پشت پنجره سهیل آواز می خواند
بهار این گل سرخ است
که برای خواهرم مریم و آتنا و گلرخ و زینب فرستاده ام
بهار بوسه ای است که برگونه های سعید زده ام
بهار بوسه ای که بردست و روی علی آقا زده ام
بهار این دسته گل است که به ابوالقاسم داده ام
تا بین تک به تک زندانیان تقسیم کند
و ببوسد رویشان را به جای ما.
بهار
لبخند راه راه آنان است از پشت میله ها
که به شکوفه ها سلام می کنند
و درختها را می شمارند
و دیوارها می پوسانند.
بهار آمده است
به آن نقب
به آن نور
به آن آتش در کمین نگاه کنید
بهار باور بهار است
آه بهار باور این آرزو است
که دیوارشان فرو بریزبم
و آنها را بردوش بکشیم و به خیابانها ببریم
بهار آمده است
۲۲اسفند ۹۶

هیچ نظری موجود نیست: