۲/۲۸/۱۳۸۸

ببرها را نكشيد!غروب غمگين ببر
ميان جنگل سبز.

ببرها را نكشيد!
ببرها را نكشيد!

اشك از پس اشك
ابر از پس ابر.

و ببرهاي خونيني كه
به ستاره هاي خودفروش چنگ مي زنند.


28ارديبهشت88
هیچ نظری موجود نیست: