۱۲/۲۹/۱۳۸۸

در كمين ماهيان شاد گريزپا


كشتزاران روئيده‌اند
با خوشه هايي از طراوت
و رودهايي از هياهو.
در اين بهار جاري
حواصيلي ساكتم
با منقاري از صبوري
در كمين ماهيان شاد گريز پا.باقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: