۱/۰۶/۱۳۸۹

تنديس هوا وكف
براي خامنه اي با همه حقارتهايش


تنديس هوا و كف است اين عليل
با دستي رو به آسمان و چشمي شرير
و يكي چشم ديگر سرد
دوخته بر زمين سردتر.
لاشه اي پرگند
حبابي بنفش
برآمده از دهاني پر تاول و چرك.


چاه عفونتي
پر از كرم و كژدم و مار.
يا كه نعشي بدخيم
با سلولهايي از بختك و سفليس
پوكيده در ماندابي كه گور گرازان بود.
آه كه در اين سالهاي بي خوابي
چه بودي!
و چه ديدم!
و چه مي بينم!
هرچند كه هيچگاه
ـ حتي ـ
دروغ دل فريبي نبودي.

اول فروردين89

۲ نظر:

ناشناس گفت...

آقای اسدیان گرامی روزتان بخیر. شعر تان بسیار برای خامنه ای حقیر و دلقک و رسوا بجاست. موفق و پیروز باشید. ت. امیری سمرقندی

ناشناس گفت...

با درود بر شما و تشکر برای شعر زیبایتان. سید علی سر افکنده و بیسواد سمبل حقارت آخوندی در کشور ماست. ب.ق