۴/۱۰/۱۳۹۳

درخت سبز كودكي

درخت سبز كودكي
به ياد برادر مسعود
كه درخت هميشه سبز ما است
در خواب مي  روئيد
درخت با تاجي از سپيده.
و من از پشت شمشادها
سواري را ديدم
با اسبي از غبار و شالي از مهتاب.

صداي خروسي سحرخيز
آغاز آواز قناري شاد بود
و دشت در روز بكر تابستاني
شسته مي شد
با باران طلاي ناب. 

جوان ترين جوانه ها
با مغزي از  كلافه هاي نور
و نبض جهندة درخت سبز كودكي
پر از رؤياي روشن صبح بود
22اريبهشت93


هیچ نظری موجود نیست: