۳/۳۱/۱۳۹۷

انتشار و عرضه ۴کتاب در کهکشان امسال

انتشار و عرضه  ۴کتاب در کهکشان امسال

توضیحاتی درباره ۴کتاب

۱ـ کتاب خون عشاق: نام کتاب برگرفته از این شعر مولوی است که «خون عشاق نخفته است و نخسبد به جهان» کتاب شامل مقالات و شعرهایی درباره شهیدان است. چند مقاله به معرفی برخی مادران مجاهد خلق و چند مقاله به شهیدان صدیق که در خارج کشور به دیار رفیق اعلی پیوسته اند و .... اختصاص یافته است

۲ـ شمه ای از خروار (درباره خوکچه ای که به  جهنم سلام گفت): مقاله ای نسبتا مفصل که به بررسی خیانت اسماعیل یغمایی و پروسة پیوستن او از ارودی انقلاب به  جبهة ضدانقلاب پرداخته شده است

۳ـ اقبلونی اخا لکم(مرا به برادری بپذیرید):‌مجموعه شعری است که درباره انقلاب وهمبستگی با مردم سوریه سروده شده و به عربی ترجمه شده متن فارسی و عربی شعرها در کنار هم آمده است

۴ـ پرواز ماهی کوچک: مجموعة ۸قصه کوتاه به زبان فرانسه. سال گذشته ترجمه این ۸قصه به زبان انگلیسی منتشر شده بود و امسال همان ۸قصه به زبان فرانسه ترجمه شده اند

کتابهای فوق را در میز کتاب کهکشان امسال در ویلپنت پاریس می توانید ببینید

هیچ نظری موجود نیست: