۵/۳۱/۱۳۸۷

به گنجشكها گفتمكفشهايم را دوست دارم،
پاهايم را بيشتر،
و شما را بيشتر از پاها و كفشهايم.

به گنجشكها گفتم
شما كه در دور من ايستاده ايد
شما را بيش از كفشها و پاهايم دوست دارم.


24مرداد87

edameh matlab

هیچ نظری موجود نیست: