۶/۲۹/۱۳۸۷

و زيباترين اما...زيبا، مردي
تف كرده بر غريزه بقا؛
زيباتر، زني
كه از آن سوي مرگ به زندگي مي نگرد.
و زيباترين اما؛
زن و مرد
يا زن، يا كه مردي،
عابر خيابان زندگي
با دستمالي خيس از گريه
وقتي كه جنيني را در سطل زباله مي بيند،
و براي كودكي گرسنه
شروع به خواندن آواز مي كند.


28شهريور87
edameh matlab

هیچ نظری موجود نیست: