۶/۲۳/۱۳۸۸

خون را بايد شست


خون را بايد شست
گاهي با خون
و زماني با آب.
اما هميشه بايد گفت:
فراموش نمي كنم!
فراموش نمي كنم!
فراموش نمي كنم كه فراموش كردن
خيانت است به كودكاني
كه صد سال بعد به دنيا مي آيند
خيانت به نسلي
كه فردايش را در نطفه امروز داردباقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: