۱/۳۰/۱۳۸۹

مردگان ما را دوست مي دارند

مردگان ما را دوست مي دارند!
عشق بي هزينة كينه ورزان
ارزاني مردارها!
شهيدان را نيالاييم!
رسم موريانه هاست:
ـ بزدلانه و حقير و پر از ريا ـ
تقديس پرندة مرده،
و لعنت بر آسمان
و پرنده اي كه
دو سوي آبي ها را به هم مي دوزد.
حقير است و پر از ريا
آن كه مي پوشاند لرزه هاي ترس خود را
و با دهاني از خار و نمك
آواز مي خواند
براي سفر كردگان در بادهاي مسموم.
اين باد موذي فرصت است
كه مي وزد در گوشهاي درخت
بي آن كه بگويد اين پرنده،
كه پر كشيده در اكنون اين آسمان سياه،
ادامه كدام پرواز است؟
يا خود، كدام آواز است؟


6فروردين89
باقیمانده مطلب .....

۲ نظر:

ناشناس گفت...

جناب مصطفوی گرامی درود فراوان و آرزوی موفقیت بیشتر برای شما و دوستانتان. ولایت و جیره خوارانش هر جا نام شما باشد وحشت زده چیزی می نویسند. روشنگریهایتان را ادامه بدهید. قاسم

ناشناس گفت...

aghaye assadian mowafagh wa pyruz bashied. MUSA