۸/۲۲/۱۳۹۰

ماه مني

ماه مني


نه روز داري،


و نه شب.


كابوس مني.


بر لبي


در كوچه، در دل با بغض.


ترانة مني.


گم در روز ،


و پيدا در شب.


ماه مني.
13آبان90

هیچ نظری موجود نیست: