۱/۲۰/۱۳۹۰

ما روديم، سركش‌تر از رودخطابي به خامنه‌اي و مالكي

(بخشي از شعر خطابه سنگ و پيشاني و فرياد)


خليفه زشتي و دلقكي!


از ارك رؤياهاي قرون خونريز


خميازة مرگ بكش!


و پوزه بزن بر زمين ما.


فرمانرواي مزبله هاي عفوني!


فرمان بده!


ما روديم سركش تر از رود


و با همين تنهاي كوفته و پر زخم


با همين دستهاي خالي از سلاح


سيمهاي خاردار ملاقات را


با قاتلان و جلادان و جاسوسان ارسالي ات


از هم خواهيم دريد


از آنها بپرس!


در صفهاي ما چه ديده اند؟


از تك تك تبر به دستانت بپرس


چه بود آن چه كه آنها نداشتند و ما داشتيم؟قاتلان، آمده از بارگاه خلفاي گورزاد


روزها در حلقه اربابان نفت و دلار و تانك


با بالا تنة يك جاسوس كراوات زده مي رقصند


و شبها در حرمسراي غلامبارگان خليفه


پايين تنه خود را


در گرو شيخي تبهكار حراج مي كنند.فخري براي شما نيست جلادان!


فردا كه باد تزوير بخوابد،


در مزبله ها و طويله هاي خود


حتي سگان برصي


نام بو گرفته تان را نيز پوزي نمي زنند.


و به كودكان خود نمي توانيد بنگريد


وقتي كه ننگ را بر پيشاني شما


حك شده مي يابند.ترانه هاي ما گره خورده در آه شهيدان


گريبان خائنان را خواهد گرفت


كرمها گوشتهاي باد كرده شان را


نخواهند جويد


و زمين گوري برايشان نخواهد داشت


حتي، حتي، حتي


دوزخ


دروازه هاي خود را برويشان خواهد بست


۱ نظر:

ناشناس گفت...

آقای اسدیان ارجمند درود بر شما و هزار درود بر روانهای پاک سربداران شهر پایدار اشرف. کشتارهای نوکران خامنه ای شبیه جنا یات نازی های هیتلری است . متا سفانه اوباما چشمانش را بر این توحش عریان می بندد و سرافکنده می خواهد آنرا دور بزند. همدستی غرب و سکوتشات نشانه رضایت آنها از این قتل عام وحشیانه می باشد. از همه ایرانیان چه موافق و یا منتقد و یا مخالف مجاهدین خلق تقاضا می کنم بهر شکلی که می توانند اعتراضشان را به این جنایات ولی فقیه اعلن نموده و نشان بدهند. در مقابل هجوم به حق انسانی و پناهندگی سکوت هرگز جایز نیست. خامنه ای بدنبال کشتاری مشابه قتل عام سال 67 می باشد. مسعود از دوستان مجاهد شهید مجید عبادیان دهکردی که دیروز در کمپ اشرف با افتخار جانش را فدای آزادی ملت ایران نمود. نبرد با هیولای وحشی ولایت نه تنها خاموش نمی گردد بلکه شعله ورتر خواهد گشت. امروز هم مجاهد قهرمان علیر ضا طاهر لو بخاک افتاد . او سک دهه در اسارت خمینی خونخوار و ضد بشر بود. آخوند شیاد و شارلاتانی مانند محسن کدیور هم مقصر است. این اخوند وقیح خمینی صفت از کلینتون خواسته بود نام مجاهدین خلق ایران را در لیست سیاه نگه دارد تا بهتر بجرم محاربه و تروریست توسط خامنه ای و دنبالچه اش مالکی نابود و مثله و خاکسار شوند. ننگ بر کدیور و خامنه ای شاگردان مکتب ادمکشی خمینی. پیروزی برای ملت ایران و شما نویسنده ارزنده و شورشی.