۱/۲۴/۱۳۹۰

خواهراني دارم, برادراني...خواهراني دارم, برادراني ...


بخشي از شعر خانوادة ماخواهراني دارم!


مهربان تر از رنگين کمان


هنگام که خيمه مي زند از اين سو


تا آنسوي پل خيس از پس رگبار.


خواهراني


که خواهران شمشيرند


و زيباتر از همه کوليان


به جاي سکه اي درشت


نقش سرخي از سرب گداخته بر پيشاني دارند.برادراني دارم


شجاع تر از رعد


و کريم تر از ابر وقتي که مي بارد


و نجيب تر از همه نيلوفران سحرگاهي


وقتي خونشان را از پاي دار به مرداب برده اند


برادراني که پر مي کنند راهها و ميدانها را


از لاله هاي سرخ


در صبحگاه تيرباران.
من از نسل شادي شمشادها هستم


رسته در کنار سروها و همسايه با باغهاي عبور


شادي من از آن شما


از آن همه شما


۲ نظر:

ناشناس گفت...

و ما از داشتن برادر نیک بینی چو تو به خود می بالیم .سلامت باشی برادر ...

فهیمه گفت...

و ما از داشتن برادر نیک بینی چو تو به خود می بالیم .سلامت باشی برادر ...