۱۰/۲۱/۱۳۹۰

حق ما آزادي است(سه شعر كوتاه)


حق ما آزادي است
حق ما آزادي است.
حق ما اين است كه دوست بداريم رنگ آبي،
آواز قناري،
و ناني را كه
مي خواهيم به عدالت تقسيم كنيم.
براي اين حق است كه مي جنگيم.

26خرداد89
اما دستي...
دهاني برخاك.
چشمي ميخكوب آسمان.
سكوت جانگزاي خيابان.
در ساعتهاي بعد از رگيار و اشتلم
نه غيب مي گويم نه دروغ،
دستي،
 به ماشة انتظار است هنوز...
12مهر89
ملول اين شبم
ملول اين شبم
با مه غليظ و نسيم سردش.
ساعت گمشدة ديدار
عهد لرزان چشمها و دلها است.

در شب بي پنجره و آسمان و ستاره
تپش آرام زمان
عبور گه گاهي عابري است سر در گريبان.
ملول اين شبم.

12آبان89

هیچ نظری موجود نیست: