۵/۰۶/۱۳۸۸

اشرف، تهران، پيوندتان مبارك


با حمله به اشرف، تهران و اشرف پيوندي مبارك يافتند، از امشب هربانگ الله اكبر در تهران طنيني در اشرف دارد و هر فرياد مظلوميت در اشرف افشاگر خامنه اي و تبار پوسيده او است
به پا خيزيم و در هرنقطه از جهان كه هستيم با بانگي يگانه با تهرانيان و اشرفيان يكپارچه شعار اصلي قيام را تكرار كنيم: مرگ برخامنه اي، نابودباد رژيم ولايت فقيهباقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: